Angajarea in Romania a unui cetatean al unui stat din afara Uniunii Europene si Spatiului Economic European

 

... continuare din pagina anterioara


III. Permis de sedere

 

 

După intrarea in România, pe baza vizei de lungă ședere, trebuie obținut un permis de sedere. Acesta se obține de la formațiunile teritoriale ale Oficiului Român pentru Imigrări din județul in care locuiește angajatul. Documentele necesare se depun personal (se va prelua și imaginea), trebuie depuse cu cel puțin 30 e zile înainte de expirarea dreptului de ședere acordat de viză.

Pentru obținerea primului permis de ședere se depun următoarele acte:
- cerere;

- documentul de trecere a frontierei (pasaportul, titlul de calatorie, etc.) in original si copie;

- dovada detinerii legale a spatiului de locuit in original si copie (contract de vanzare-cumparare; contract de inchiriere incheiat cu o persoana juridica sau fizica (contractele incheiate cu o persoana fizica trebuie sa fie inregistrate la Administratia Financiara competenta teritorial); contract de comodat; hotarare judecatoreasca; declaratia scrisa de primire in spatiu a proprietarului, insotita de actul de proprietate al acestuia (declaratia de luare in spatiu se poate da numai in fata notarului public); documentul eliberat de primarii din care sa rezulte ca solicitantul sau gazduitorul figureaza in Registrul agricol, pentru mediul rural.)

- autorizatia de munca;

- contractual individual de munca;

- salariul inscris in contractual individual de munca trebuie sa fie la nivelul salariului minim garantat in plata;

- actul medical de atestare a starii de sanatate, din care sa rezulte ca sunteti apt pentru a fi incadrat in munca (cerificat eliberat de cabinete, de stat sau particulare, de Medicina Muncii);

- certificatul de atestare fiscala(se emite de administratia finantelor publice in a carei raza teritoriala angajatorul isi are sediul social. Veti prezenta acest certificat la prima prelungire a dreptului de sedere doar daca au trecut mai mult de 60 de zile intre eliberarea autorizatiei de munca si data depunerii solicitarii pentru eliberarea permisului de sedere.
Acest certificat se prezinta obligatoriu la prelungirile ulterioare ale dreptului de sedere si trebuie sa dovedeasca faptul ca angajatorul are achitate la zi obligatiile catre bugetul public national);

- copia actului de identitate sau, dupa caz, a autorizatiei sau a altui Document legal care sa ateste exercitarea unei activitati ori profesii independente, in cazul in care angajatorul este o persoana fizica;

- taxe.


Permisul de ședere se reînnoiește cu cel putin 30 de zile înainte de expirarea celui anterior. O data cu acesta se prelungește și autorizația de munca, daca a rămas la același angajator. Pentru prelungirea ulterioara a dreptului de sedere (obtinerea unui nou permis de sedere) trebuie depuse următoarele documente:
 
- Cerere;
- documentul de trecere a frontierei (pasaportul, titlul de calatorie, etc.) in original si copie;
- dovada detinerii legale a spatiului de locuit in original si copie;
- contractual individual de munca;
- salariul inscris in contractual individual de munca trebuie sa fie la nivelul salariului minim garantat in plata;
- certificatul de atestare fiscala;
- copia actului de identitate sau, dupa caz, a autorizatiei sau a altui Document legal care sa ateste exercitarea unei activitati ori profesii independente, in cazul in care angajatorul este o persoana fizica;
- taxe.


Cererea de acordare sau prelungire a dreptului de sedere pentru angajare va fi solutionata in termen de 30 de zile de la data depunerii acesteia. In cazul in care sunt necesare verificari suplimentare, termenul de solutionare a cererii poate fi prelungit cu cel mult 15 zile.
 
Dreptul de sedere temporara pentru angajare se prelungeste succesiv, iar perioada pentru care se acorda este de cel mult 1 an.


În situația detașării în România, procesul se modifică. Astfel, se obține viza de lungă ședere pentru alte scopuri (detașare), iar dupa intrarea în România autorizația de muncă pentru lucrători detașați și permisul de ședere. (Consultati conditiile acordarii vizei pentru alte scopuri (detasare) si ale permisului de sedere).


Cetățenii unui stat din afara Uniunii Europene si Spatiului Economic European pot fi angajați sau detașați in România la un singur angajator, persoană fizică sau jridică.


Cetățenii străini nu pot ocupa funcţii şi demnităţi publice (civile sau militare) - art. 16 alin. 3 din Constituţie şi art.4 alin.2 din OUG nr.194 din 2002 privind regimul străinilor în România


Străinii nu pot fi angajaţi în anumite situaţii definite prin reglementări speciale, spre exemplu:

- interdicţia de a fi comandanţi pe navele aflate sub pavilion românesc, decât excepţional cu aprobarea ministrului de resort;

- ca experţi sau consultanţi în cadrul instituţei Avpcatului Poporului sau la Consiliul Legislativ;

- în învăţământul superior (în care pot fi încadraţi doar în calitate de personal didactic asociat şi numai pe durată determinată)

- ca paznici sau ghizi de turism


 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Adauga comentariu

Trebuie sa fiti autentificat pentru a avea acces la aceasta functionalitate.
Daca nu sunteti membru al comunitatii noastre va puteti inregistra gratuit aici.